Spedisjonstjenester

Biler som ankommer Norge må fortolles. Dette kan gjøres av Auto Transport Services AS. Det er viktig å merke seg at det ikke er lov å utlevere en ufortollet vare. For bedrifter som har tollkreditt benyttes denne ved fortolling. For privatpersoner eller selskaper som ikke har tollkreditt så vil fortolling kunne skje når betaling av norsk mva. er mottatt.

Etter at bilen er fortollet skal den vises for Biltilsynet dersom den skal registreres i Norge. Biler som tas inn som delebiler trenger ikke visning for Biltilsynet. Hvis Auto Transport Services AS skal registrere bilen trenger vi en fullmakt (last ned fullmaktsskjema her) fra ny norsk eier. Fullmakten må ledsages av gyldig legitimasjon for privatpersoner og firmaattest for selskaper. Det er ved Biltilsynets registrering at alle tekniske informasjoner må være på plass. Mangler disse vil Biltilsynet ikke kunne legge inn komplette data om bilen i sine systemer og bilen vil ikke kunne registreres. Etter at norsk mva er betalt og bilen har blitt vist til Biltilsynet kan den hentes eller transporteres til kunde.

Når bilen er registrert i Biltilsynets registre vil den kunne registreres på norske skilter. For å få den registrert må engangsavgiften være betalt.  For de som har tollkreditt er dette en enkel sak. For privatpersoner eller selskaper uten tollkreditt må avgiften betales før registrering.

Klikk her for beregning av engangsavgift eller alternativ beregning av avgifter.

Avtalte tjenester vi skal gjøre på bilen foretas etter at bilen er vist for Biltilsynet.

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger