Transport av biler i Norge

Transport av bil i Norge
Her i Norge transporterer Auto Transport Services AS biler fra Kristiansand i sør til Kirkenes i Nord. Vi frakter også biler til og fra de fleste steder i resten av Europa. Avhengig av destinasjon så vil bilene sendes med tog eller trailer, eller med en kombinasjon av tog og trailer.

Klikk her for å bestille transport av biler i Norge eller fra utlandet via bestillingsskjemaet vårt.

Vårt ansvar er regulert
Transport er underlagt ”Lov om Vegfraktavtaler”. Denne loven gjelder for alle som driver transport. Det betyr at all frakt på veg følger et regulativ som tilsier at skade på gods mellom destinasjoner i Norge erstattes. Ansvarsforholdet reguleres både av ”Lov om Vegfraktavtaler” og NSAB 2015 som er en avtale som NSAB regulerer forholdet mellom speditøren og oppdragsgiver. Avtaleverket har kommet i stand gjennom forhandlinger – og etter avtale – med Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre.

Mange biler har en verdi over disse erstatningssummene regulert i «Lov om vegfraktavtaler». Derfor tilbyr Auto Transport Services AS tilleggsforsikring for å dekke opp mellomværende dersom uhellet er ute. Forsikringen koster 0,5 % av bilens verdi utover de standard forsikringsutbetalingene. En bil som veier 2 000 kg, med en verdi på 500 000 som forsikres fra Tyskland til Norge koster derfor 500 000 – 200 000 = 300 000*1% = 3 000,- å forsikre. Bil med tilsvarende vekt og verdi transportert i Norge tilbys til kr: 500 000 – 400 000 = 100 000* 0,5 % = 500,-.

Ved transport av registrerte biler i Norge må du som kunde sjekke med ditt forsikringsselskap om forsikringen dekker skade når bilen fraktes på transportmiddel utover erstatningen som er definert i ”Lov om Vegfraktavtaler”.

Tjenester spesielt for bilimportører
Auto Transport Services AS betjener flere av Norges største bilimportører. Til disse leverer vi skreddersydde tjenester, vi tar ansvar for bilene helt fra kai til kunde:
Mottak av bil på Drammen Bilhavn
Skadesjekk av bilene ved ankomst
Fylling av drivstoff
Lagring
Teknisk klargjøring av bilene
Vask og polering

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger