Auto Transport Service AS effektuerer din bestilling under følgende betingelser

  • Størrelse/mål på bilen må være riktig angitt ved bestilling
  • Bilen må være kjørbar og starte ved egen hjelp
  • Bilen må være i forskriftsmessig stand
  • Bilen må være forsikret for transport på tog/trailer/båt
  • Auto Transport Service AS er ikke ansvarlig for løse gjenstander inni bilen
  • Bilens verdi må være under NOK 1 000 000,-
  • Bilen må ha tilstrekkelig bakkeklaring, sporvidde og akselavstand for å kunne lastes på lastebilene/togvognene til Auto Transport Service AS
  • Bilen skal besiktiges for å avdekke eventuelle skader før lasting. Tilstandsrapport skal fylles ut og signeres av representant for Auto Transport Service AS og kunde. Eventuelle skader skal dokumenters med bilder før bilen lastes. Hvis bilen er dekket av snø/is/skitt og dette umuliggjør besiktigelse skal det tas bilder av bilen før lasting.
  • Bilen skal besiktiges for eventuelle skader etter lossing og før videre forflytning. Tilstandsrapport skal fylles ut og signeres av representant for Auto Transport Service AS og kunde. Eventuelle skader skal dokumenters med bilder før bilen flyttes. Hvis bilen er dekket av snø/is/skitt og dette umuliggjør besiktigelse skal det tas bilder av bilen før den flyttes
  • All transport foretas etter bestemmelsene i Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Disse bestemmelsene regulerer også ansvarsforholdet mellom ATS og kunde vedrørende skader

Manglende oppfyllelse av disse betingelsene kan medføre tillegg i pris og/eller at oppdraget ikke blir utført. Oppdrag som ikke utføres som følge av manglende/uriktige opplysninger vil bli fakturert i sin helhet.

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger