Nyheter


Informasjon til våre kunder,

ATS vil være tilstede med en stand på Yrkesbilseminaret på Hellerudsletta 16. og 17. oktober.

Hyggelig om du stikker innom standen vår for en liten prat.

 

yrke


Forhandlere som ønsker å spore bilene sine kan se på vår veiledning:

 


ats-okt-dec


Endring i rammebetingelser knyttet til jernbanetransport

cargonet-tog

Lier, 17. september 2018

Auto Transport Service AS (ATS) er gjort kjent med at den største fraktgods operatøren på hele norsk jernbane, CargoNet, synliggjør betydelige endringer i sitt tjenestetilbud.

Slik ATS forstår situasjonen, er CargoNet i en krevende økonomisk situasjon som gjør at de ovenfor sine kunder skisserer endringer som vil gi seg følgende utslag:

  • redusert bemanning
  • Økning i priser
  • justert og redusert rutetilbud (Både regularitet og destinasjoner)
    • Betyr færre avganger på flere destinasjoner
    • Åpningstider på enkelte terminaler

ATS er nå i hyppig dialog med CargoNet for å få stadfestet hvilke endringer som blir innført og hva de kan bety for vår virksomhet og derigjennom våre leveranser til deg som kunde. Herunder er også pris et forhold som kan være gjenstand for betydelige endringer, men som pt. ikke er avklart endelig.

ATS mener med dette å gjøre oppmerksom på at vi fra 1.1.2019 står ovenfor et tjenestetilbud fra den største jernbaneoperatøren, som kan bety betydelig endringer på vårt tjenestetilbud og tilhørende priser.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om kort tid, når vi er mer kjent med situasjonen og følgende av den.

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger