Om Auto Transport Service AS

Beskrivelse av ATS sin virksomhet

Auto Transport Service AS har beveget seg fra å være en samling av kreative gründer bedrifter til å bli en livskraftig innovativ kompetansebedrift. Vi bygger bevisst kompetanse i alle ledd av virksomheten for å sikre at vår del av kundens verdikjede blir så god som mulig.

Som en del av våre kunders verdikjede er det helt avgjørende at vi kan tilby gode og forutsigbare tjenester til en riktig pris. For at vi skal få til det trenger vi så gode og forutsigbare kunder som mulig.

Alt som kan planlegges kan gjøres mer strømlinjeformet med bedre kontroll. Samtidig må vi ha fleksibiliteten til å kunne ta hånd om ting som dukker opp.

I de siste 2 årene har vi arbeidet målrettet med å få på plass en ny forretningsløsning som skal gi oss den nødvendige balansen mellom å kunne planlegge og å kunne være fleksibel. Løsningen vil se transporten av bilene og de tjenestene som skal utføres på bilene i sammenheng. Målet er å få bedre utnyttelse av tjenesteproduksjonsressursene, større forutsigbarhet i leveransene til kunde og en bedre utnyttelse av transportmateriellet.

Våre importkunder er mest opptatt at vi skal levere med kvalitet på tid slik at de kan få fakturert sine kunder. Våre forhandlerkunder er mest opptatt av å vite når bilen ankommer fordi de kanskje skal koordinere oppgaver de skal gjøre på bilen før den kan leveres til kunde. Vårt mål er å tilfredsstille begge ønskene, og gi tilgang til informasjon fra vårt forretningssystem som er verdifull for deg.

Ved å være enda bedre på koordinering av tjenestene enn det de fleste kundene har mulighet for å være, så håper vi at du ser nytten i at vi utfører tjenestene som skal gjøres på bilen før den leveres til kunden.

Du skal oppleve oss om Ansvarsbevisst, Troverdig og Samspillende – ja, som ATS.

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger