Nødvendig dokumentasjon for import av bil til Norge

Her er en oversikt over de nødvendige dokumentene ved import av bil til Norge, hvem som er ansvarlig for å skaffe dem, hva de benyttes til og konsekvensen dersom de ikke er tilgjengelig:

 

Ansvarlig for dokumentet Benyttes til Konsekvens hvis dokumentet ikke foreligger
Bekreftelse på at bilen er betalt. Kopi av banktransaksjon. Kunden Bekrefte overfor selger at betaling er skjedd. ATS får enten ikke hentet bilen og sendt den til Norge til avtalt tid eventuelt vil tillegg for bomtur belastes. Eller ATS vil belaste kunden for ventetid på hentested i Tyskland.
Utførsel Enten lager selger dette, eller ATS kan lage det. Avklares med kunden Nødvendig for å få med bilen over grensen. Beviser at bilen er utført og benyttes som grunnlag for å få tilbake Tysk MVA Bilen kan ikke innføres. Tysk mva vil ikke kunne tilbakebetales.
Kjøpekontrakt Kunden MVA beregning Får ikke fortollet bilen og bilen blir stående på tollager.
Organisasjonsnummer og tollkredittnummer dersom kunden har tollkreditt, og personnummer for private Kunden Må foreligge for at ATS skal kunne utføre fortolling Fortolling kan ikke gjennomføres
Fullmakt til å håndtere registrering Kunden Må foreligge for at ATS skal kunne utføre registrering i Norge Bilen blir ikke registrert i Norge
Kopi av Firmaattest for firmaet bilen skal registreres på. Kopi av gyldig legitimasjon med bilde og personnummer på den personen bilen skal registreres på. Kunden Må foreligge for at ATS skal kunne utføre registrering i Norge Bilen blir ikke registrert i Norge
COC Kunde, men fremskaffes av selger Original må fremskaffes Biltilsynet, for innleggelse av bilen Biltilsynet får ikke lagt bilen inn i sine systemer med riktige data. Uten dataene i systemet kan ikke bilen registreres
Tysk vognkort Del 1 og del 2 Kunde, men fremskaffes av selger Leveres til Biltilsynet for godkjenning av bilen. Dette dokumentet beholder Biltilsynet. Biltilsynet får ikke lagt bilen inn i sine systemer med riktige data. Uten dataene i systemet kan ikke bilen registreres.

Har du spørsmål?

Linda Johansen jobber som Teamleder Spedisjon hos ATS.

Send e-post eller ring meg nå!

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger