Trafikkinfo
8. november 2019 klokken 16:40

Til alle våre kunder.

Et godstog har sporet av på Bergensbanen torsdag 7.september. Dette kan medføre forsinkelser de nærmeste 1-2 ukene. Åpning av Bergensbanen skal etter planen skje lørdag 9.september. ATS setter inn ekstra kapasitet for å hente inn tapt tid.