Trafikkinfo
26. august 2019 klokken 9:43

Banearbeider i Sverige gør at våre togavganger til og fra Narvik dessverre utgår i 25.-28.august.

Første lasting av tog skjer torsdag 29.august.