Trafikkinfo
21. september 2018 klokken 9:48

Forsinkelser på  Bergensbanen grunnet uvær:

Grunnet stormens herjinger og trær over jernbane-sporet, har det vært stengt ulike steder på Bergens-banen de siste par dager. Dette vil dessverre medføre noe forsinkelser, både når det gjelder biler som allerede var på vei til Bergen og biler som stod klare for transport. Om det ikke blir nye driftsstanser, vil vi være ajour ila neste uke.