Trafikkinfo
14. februar 2019 klokken 8:40

Som tidligere informert om, er det forsinkelser som følge av de store snø-mengdene som har kommet. De siste 2 dagers snøfall kombinert med tekniske feil på det offentlige jernbane-nettet og avsporing i Sverige, har forsterket utfordringene.

 

 

Jernbane

Følgende situasjoner preger jernbane-nettet:

  • Generelt flere driftsavbrudd fra Bane Nor / Cargo Net, spesielt i Drammens-området.
  • Jernbanen til Narvik har åpnet igjen etter mange dager med stengt. Det er mange biler transportklare her i Drammen, og forsinkelser på biler til Troms, Finnmark og Nord-Norge må derfor påregnes. Vi estimerer å være a jour i løpet av ca 2-3 uker.

 

 

Terminal

Det er fortsatt noe forsinkelser. Det vil fortsatt være estimert 3-5 dager forsinkelse ved plukk av lagerbiler, samt klargjøring av ny ankomst. Vi har mye ekstra mannskap kontinuerlig på plass.

 

 

Trailer

Det er ingen store utfordringer på trailer isolert sett, bortsett fra de trafikale utfordringene som skaper noe forsinkelser. I tillegg tar ting lenger tid også ute hos forhandlere ved levering. Dette på grunn av mye snø der ute også, med utfordringer med plass og brøyting som følger. Vi har full forståelse for utfordringene hos forhandlerne.

 

 

 

 

Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder. Vi fortsetter med, og utvider de tiltakene vi allerede har iverksatt for å begrense forsinkelsene.