Trafikkinfo
27. august 2019 klokken 14:11

Banearbeider ved vår togterminal i Trondheim skaper forsinkelser på opptil 2 dager mot normal transporttid. Lasting og lossing av biler foregår på alternativ plass. Estimert dato for normal drift er 3. september.

Vi kommer tilbake med informasjon så fort vi vet noe mer.