Trafikkmeldinger

Her finner du oversikt over hendelser i tog- eller veitrafikken som påvirker vår transport av biler.
Dette er hendelser som kan stoppe eller forsinke transporten vår.

Trafikkmeldinger

  • 14. februar 2019 klokken 8:40

    Som tidligere informert om, er det forsinkelser som følge av de store snø-mengdene som har kommet. De siste 2 dagers snøfall kombinert med tekniske feil på det offentlige jernbane-nettet og avsporing i Sverige, har forsterket utfordringene.     Jernbane Følgende situasjoner preger jernbane-nettet: Generelt flere driftsavbrudd fra Bane Nor / Cargo Net, spesielt i Drammens-området. […]

  • 21. september 2018 klokken 9:48

    Forsinkelser på  Bergensbanen grunnet uvær: Grunnet stormens herjinger og trær over jernbane-sporet, har det vært stengt ulike steder på Bergens-banen de siste par dager. Dette vil dessverre medføre noe forsinkelser, både når det gjelder biler som allerede var på vei til Bergen og biler som stod klare for transport. Om det ikke blir nye driftsstanser, vil […]

  • 7. september 2018 klokken 15:25

    Driftsmelding jernbane:   Oppdatering: Drammenbanen er åpnet for trafikk Strekningen Drammen-Brakerøya er nå gjenåpnet for normal trafikk. Skadene er utbedret etter at banen ble stengt onsdag på grunn av tilløp til utglidning under sporene. Våre kunder vil nok oppleve noen forsinkelser, da vi ikke har hatt lasting på tog fra Drammen de siste dagene. Tidligere […]