Trafikkmeldinger

Her finner du oversikt over hendelser i tog- eller veitrafikken som påvirker vår transport av biler.
Dette er hendelser som kan stoppe eller forsinke transporten vår.

Trafikkmeldinger

 • 8. november 2019 klokken 16:40

  Til alle våre kunder. Et godstog har sporet av på Bergensbanen torsdag 7.september. Dette kan medføre forsinkelser de nærmeste 1-2 ukene. Åpning av Bergensbanen skal etter planen skje lørdag 9.september. ATS setter inn ekstra kapasitet for å hente inn tapt tid.

 • 2. september 2019 klokken 15:32

  Grunnet banearbeid på Nordlandsbanen 13/9-14/9, må det påberegnes ca. to døgns forsinkelse på tog fra Bodø til Drammen med avgang 15/9

 • 27. august 2019 klokken 14:11

  Banearbeider ved vår togterminal i Trondheim skaper forsinkelser på opptil 2 dager mot normal transporttid. Lasting og lossing av biler foregår på alternativ plass. Estimert dato for normal drift er 3. september. Vi kommer tilbake med informasjon så fort vi vet noe mer.

 • 26. august 2019 klokken 9:43

  Banearbeider i Sverige gør at våre togavganger til og fra Narvik dessverre utgår i 25.-28.august. Første lasting av tog skjer torsdag 29.august.

 • 27. juni 2019 klokken 14:48

  Sommerrullering Togdestinasjoner 2019 BaneNor fortsetter i sommer den totale rehabiliteringen av Lieråsen tunnel mellom Drammen og Asker. I denne perioden går togtrafikken via Hønefoss med noe redusert antall avganger. Kombinert med sommerruter fra CargoNet gjør dette at våre normale ledetider til togdestinasjonene kan variere noe i perioden uke 26-34. Fra 26. august skal togrutene igjen […]

 • 6. juni 2019 klokken 15:22

  Grunnet et uvanlig stort antall biler til Nord Norge, ventes det forsinkelser på foreløpig inntil en uke. Det er bestilt inn ekstra togvogner i uke 24 for å redusere forsinkelsene. Vi beklager ulempen dette medfører.      

 • 8. mai 2019 klokken 11:58

    Cargonet avganger som utgår i mai pga røde dager. Ekstra vogner vil bli satt opp på andre avganger der dette er mulig: 10/5: Narvik 14/5: Narvik 16/5: Trondheim 17/5: Narvik 29/5: Bergen, Narvik 30/5: Narvik, Trondheim, Bodø 07/6 Narvik 11/6: Trondheim/Bodø  

 • 26. mars 2019 klokken 12:29

  Vi opplever dessverre sykdom på våre sjåfører i Narvik som vil skape noen forsinkelser på kort sikt. Vi har satt inn ekstra sjåfører både lokalt og sender opp sjåfør fra sør, men påberegner forsinkelser på 1-3 dager. Vi håper å være i normal drift rett etter helgen.